ORGANIZACIJA DOGADJAJA

Organizacija dogadjaja je komplaksan posao koji iziskuje rad i koordinaciju mnogo ljudi i marketinških aktivnosti. U okviru ovakvih projekata potrebno je više marketinških aktivnosti povezati u jednu cjelinu. Dakle organizacija dogadjaja iziskuje dizajniranje vizualnog identiteta, promociju i medijsku prisutnost, kao i veliku koordinaciju poslova oko same organizacije dogadjaja.

Pogledajte neke od naših radova iz oblasti organizacije dogadjaja: