MARKETING

Pod markentingom se najčešće smatra reklama, ali ona je samo deo širokog spektra aktivnosti koje marketing obuhvata. Marketing je, može se reći, poslovna funkcija, koja prepoznaje neispunjene potrebe i želje, definiše i meri njihovu jačinu i potencijalnu isplativost, a potom određuje ciljne grupe i tržišta koja organizacija može na najoptimalniji način da usluži. Marketingom se dolazi do odluka koje proizvode, usluge i programe primeniti na izabranim tržištima i u potpunosti je podređen kupcima i potražnji, naravno sa ciljem ostvarivanja što veće dobiti.

 • Marketing planovi

  Marketing plan je jedan od najvažnijih delova biznis plana. Marketing plan se usredsređuje na potrošače i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe. Marketing plan je plan svih marketinških aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih prizvoda i usluga. U tom smislu, marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti pridobijanja (osvajanja) novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća.

 • Internet marketing

  Internet marketing ili online marketing koristi Internet globalnu mrežu za isporuku reklamnih poruka potrošačima. On uključuje E-Mail marketing, search engine marketing (SEO, Google AdWords), social media marketing (Facebook Ads), mnogo tipova prikaznog oglašavanja (display advertising) i mobilno oglašavanje.

 • Društvene mreže

  Društvene mreže sve su popularniji način za komunikaciju putem interneta, i u sve većoj meri zamenjuju pisanje imejlova. Američka kompanija Nielsen obavila je istraživanje na ovu temu, a rezultati govore da 67 odsto korisnika interneta redovno posećuje društvene mreže, dok redovnu razmenu imejlova ima 65,1 odsto njih.

 • Slanje e-mailova

  E-mail marketing je oduvek jedan od najefikasnijih vidova internet marketinga, sposoban da dopre do željene ciljne grupe. Takođe je i najjeftiniji način za izgradnju poverenja kod korisnika vaših usluga ili kupaca. Zbog dokazane efikasnosti i jeftine distribucije, upotreba email marketinga se iz dana u dan povećava, kao i broj pružalaca usluge. Sa ovako velikim brojem neiskusnih i spam kompanija postaje sve teže lansirati uspešnu email kampanju. Novi zakoni (naročito na zapadu), regulative i spam filteri otežavaju dopiranje do željene grupe. Takođe, bez dobre obrade ciljne grupe, cela priča nema nikakvog efekta.

 • Slanje SMS-ova

  SMS marketing je nov medij komunikacije koji je zaživeo sa ekspanzijom korišćenja mobilnih telefona, s obzirom danas svaka osoba ima mobilni telefon pored koga provodi 90% vremena, to ga čini izuzetno pogodnim za komuniciranje u svrhe marketinga.

Pogledajte neke od naših radova iz oblasti marketinga: