GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je u osnovi bilo koji vizuelni medij koji ima cilj da izrazi komunikaciju. Koristeći slike, grafiku i tekst dizajneri kreiraju priču ili poruku koja će privući potencijalne korisnike. Nema svaki grafički dizajn za cilj da bude lep, ali svaki treba da izazove reakcije, bilo da su pozitivne ili negativne, privlačne ili odbijajuće za potrošače.

 • Dizajn logotipa

  Dizajn logotipa govori o izgledu i veličini. Vaš vizuelni identitet možda ima samo nekoliko sekundi da ostavi utisak o brendingu - Vaš logo dizajn. Dopustite nam da vašu viziju pretvorimo u logotip koji se lako pamti i na koji ćete vi i korisnici vaših usluga biti ponosni.

 • Dizajn promo materijala

  Promotivni materijal, bilo da je namenjen ciljnoj grupi potrošača ili ključnim poslovnim partnerima ili pak vaš lični kancelarijski materijal, je veoma važno najpre pažljivo osmisliti, kako vrstu u zavisnosti od toga kome je namenjen tako i njegov efektivan dizajn u zavisnosti od ciljne grupe. Vaš promotivni materijal prezentuje vašu kompaniju, upotpunjuje vizuelni identitet i čini osnovu korporativnog brendiranja.

 • Reklamne slike i baneri

  Reklama je vrsta komunikacije kojom sponzor reklame pokušava da ubedi publiku u korisnost određenog postupka, obično kupovine proizvoda ili usluge. Da bi postigao ovaj cilj autor reklame se služi svesnim ili podsvesnim porukama, odnosno kombinacijom informacije i emocije u reklamnoj poruci. Reklamiranje se smatra delom komunikacijskog sistema marketinga.

 • Brendiranje

  S marketinške tačke gledišta, stvaranje brenda tj. brendiranje firme, proizvoda, usluge ili ličnosti je osnov svakog uspeha. Uspeh u poslovanju nikada nije slučajan već je rezultat truda, rada, vremena, kreativnosti i drugih faktora koji su planski i sistemski ulagani u njega. Svrha brendiranja danas je da izdiferencira vašu robu u odnosu na ostale, slične, na tržištu kao i da kod potrošača stvori jedinstvenu percepciju o vašoj robi (brendu) kako bi se oni odlučili baš za nju.

 • Knjiga standarda

  Knjiga grafičkih standarda sadrži skup različitih elemenata koji predstavljaju jasan pregled vizuelnog identiteta jedne firme. U okviru ovakvog sadržaja propisom su definisani svi podaci o grafičkim rešenjima i njihovim primenama, kao i način njihove upotrebe u svim prilikama kada govorimo o vizuelnom identitetu vase firme. Svakoj firmi koja poseduje knjigu grafičkih standarda u svakom momentu je data mogućnost sigurne prezentacije javnosti i korisnicima, gde će svaka aplikacija grafičkih elemenata biti upotrebljena u skladu sa predvidjenim pravilima.

Pogledajte neke od naših radova iz oblasti grafičkog dizajna: